Reunions de coordinació entre les funcionaries de l’ADI i els Centres escolars

Reunions de coordinació entre les funcionaries de l’ADI i els Centres escolars

publicado en: Activitats | 0

S’han iniciat les rondes de reunions que es duran a terme durant  el mes de setembre , entre les funcionàries de l’ADI (Servei Municipal d’Atenció al Desenvolupament Infantil de 0 a 3 anys) i els orientadors (SPE) i equips educatius dels diferents centres escolars de Borriana.

Aquestes reunions tenen per objectiu informar de la intervenció realitzada respecte als xiquets que s’escolaritzaran el proper cursavaluacions realitzades, observacions, tractament aplicat, etc., amb la finalitat que se‘ls puga donar suport professional i orientació familiar, perquè continuen millorant el seu desenvolupament des del moment de l’escolarització.

Es pretén que hi haja una continuïtat respecte a l’atenció rebuda per les famílies i els xiquets des de l’ADI quan aquests comencen la seua escolaritat, i que es puga continuar ajudant respecte al desenvolupament dels xiquets als centres escolars.