Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Trobada presencial. Obligatorietat de dur mascareta i mantindre la distancia de seguretat.

Lloc: Centre de Salut 1 Hora: 11 h Dia: 1 de desembre      

Ajuntament de Borriana.- Atenció psicopedagògica a la primera Infancia -

Qué es l’ADI?

És un servei psicopedagògic d’atenció a la infància de l’Ajuntament de Borriana.

La nostra intervenció es dirigeix a xiquets i xiquetes de fins 3 anys, ( abans de l’entrada a l’escola) a les seues famílies i al seu entorn.

Prestacions:

Atenció a famílies de xiquets menuts:

Atenem consultes relacionades amb l’aprenentatge, l’adquisició d’hàbits, el comportament, el llenguatge .. . i tots aquells temes educatius que solen ser d’interès per a families amb xiquets menuts….Una intervenció professional a temps potser suficient per a prevenir possibles dificultats posteriors.

Avaluació del desenvolupament infantil:

Realitzem estudis del desenvolupament psicomotor a fi d’efectuar valoracions diagnòstiques que permeten atendre xiquets que presenten alguna classe d’alteració o desajust.

La intervenció primerenca afavoreix una millor evolució del xiquet .

Orientació psicopedagògica:

Atenem individualment les famílies que ho sol.liciten i proporcionem un acompanyament i intervenció professional durant tot el període comprés entre el naixement i l’entrada a l’escola.

En definitiva, treballem per oferir a familiars i professionals, recursos educatius que els ajuden a millorar l’ambit dels infants.