Dia de l'Atenció primerenca

Avui 16 de juny, se celebra el dia de l'Atenció primerenca

L'Ajuntament de Borriana té una especial sensibilitat cap a aquest tema

Definició al llibre blanc de l'atenció primerenca:

"S'entén per Atenció Primerenca el conjunt d'intervencions, dirigides a la població infantil , a la família i a l'entorn, que tenen per objectiu donar resposta al més prompte possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els xiquets amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-los.

 Aquestes intervencions, que han de considerar la globalitat del xiquet, han de ser planificades per un equip de professionals d'orientació interdisciplinària o transdisciplinar"

Vos convidem a visitar  la pagina web de l'ADI ( Servei d'atenció al desenvolupament Infantil de l'Ajuntament de Borriana),
on trobareu  recursos que poden aportar beneficis al desenvolupament del vostres fill/filla.