Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

QUE ÉS L'ADI?


MICROVIDEOS DE L'ADI

Dario Rico
Dario Rico. Psicòleg especialista en desenvolupament Infantil

El desenvolupament Infantil

Com podem aportar importants beneficis en el desenvolupament de les nostres filles i els nostres fills, tenint en compte una serie d’aspectes mentre interactuem amb ells durant les activitats de la vida quotidiana.

ALTRES VIDEOS DE L'ADI

L'ADI (Atenció al Desenvolupament Infantil) és un servei psicopedagògic municipal que atén xiquetes i xiquets que tinguen fins a tres anys d'edat, les seues famílies i el seu entorn.

Considerem essencial la intervenció des de l'àmbit municipal per la proximitat al ciutadà. D'aquesta manera es pot crear una relació molt més estreta amb les famílies i amb tots aquells professionals que intervenen en l'entorn del xiquet: serveis socials, sanitat, educació...

Es tracta d'un servei d'atenció primària de caràcter comunitari, a través del qual pretenem ajudar a generar entorns favorables al desenvolupament.

ELS OBJECTIUS DE L'ADI SÓN:

-Proporcionar recursos que ajuden a generar entorns beneficiosos per al desenvolupament dels xiquets des d'edats primerenques, que contribuïsquen a augmentar la qualitat de vida de pares i fills/es i a prevenir possibles problemes que puguen sorgir de dificultats de criança.

Els mitjans utilitzats solen ser: xarrades, tertúlies, tallers i altres activitats de formació adreçades a pares/mares i professionals.

Proporcionem, així mateix, atenció individualitzada tant a famílies com a aquells professionals que ho sol·liciten.

- Ampliar la detecció primerenca de xiquets i xiquetes que puguen presentar alguna dificultat, o que presenten factors de risc i desajustos en el seu desenvolupament, a fi de poder proporcionar una adequada intervenció professional que ajude a incrementar les seues possibilitats de desenvolupament.

QUÈ ACONSEGUIM AMB AQUEST SERVEI?

 Donar suport als pares/mares en la criança. Prevenir l'aparició de determinades patologies i/o dificultats. Promoure la cultura d'una educació familiar que resulte beneficiosa des d'edats primerenques i que contribuïsca a augmentar la qualitat de vida de pares/mares i fills/es. Proporcionar als pares/mares i als adults/es de l'entorn dels xiquets eines perquè puguen dotar els seus fills/es dels elements necessaris per a augmentar els seus recursos emocionals i intel·lectuals.

 Ampliar la detecció primerenca de xiquets/es que puguen presentar algun tipus de dificultat o patologia, així com factors de risc.

Realitzar la corresponent valoració diagnòstica, seguiment del desenvolupament i orientació psicopedagògica d'aquells xiquets que presenten alguna dificultat o factors de risc.

  Preveure les necessitats educatives especials per tal de sol·licitar els recursos necessaris. Procurar que els xiquets visquen en les més adequades condicions possibles i adquirisquen el millor nivell emocional, motriu, cognitiu, lingüístic i social dins de les seues possibilitats. Proporcionar una adequada intervenció professional a l'infant i a la seua família al més aviat possible.

Road

Atención al Desarrollo Infantil

 Carrer València 29-31, cantò amb carrer Progreso

12530 Burriana(Castellón)


Clock

Horario de 9-14h con cita previa

Telf.  964 03 32 08

Móvil 630 71 70 97