El día 19 de Juny tindrà lloc la primera de les reunions de coordinació entre les professionals de l'ADI i els professionals dels Centres educatius

S’INICIEN LES RONDES DE REUNIONS ENTRE LES FUNCIONARIES DE L’ADI I ELS PROFESSIONALS DELS CENTRES ESCOLARS.

Com cada curs a l'hora d'ara, s'han iniciat ja els contactes per tal de comenzar  les rondes de reunions que es duran a terme durant els mesos de Juny i setembre entre les funcionàries del servei d'Atenció al desenvolupament Infantil, els orientadors  i membres dels Equips educatius dels diferents centres escolars.

  Estes reunions s'inicien durant el mes de Juny, ja que és quan ixen les llistes de xiquets admesos en cada centre escolar. Se solen començar a mantindre estes reunions amb aquells centres en què l'orientador (SPE) o psicopedagog té continuïtat, finalitzan-se les mateixes al mes de Setembre.   Aquestes reunions tenen per objectiu informar de la intervenció realitzada per l’ADI respecte als xiquets que s’escolaritzaran el proper curs: avaluacions realitzades, observacions, tractament aplicat, ajudes tramitades, etc, amb la finalitat que se‘ls puga continuar donant suport professional i se continue recolzant a la  familia.  

  Es pretén que hi haja una continuïtat respecte a l’atenció rebuda per les famílies i els xiquets des de l’ADI, quan aquests comencen la seua escolaritat, i que es puga continuar ajudant respecte al desenvolupament dels xiquets als centres escolars.   S'anirà contactant amb cada un dels Centres a fi de concertar les dates de les diferents reunions de coordinació.