Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

L'ADI (Atenció al Desenvolupament Infantil) és un servei psicopedagògic municipal que atén xiquetes i xiquets que tinguen fins a tres anys d'edat, les seues famílies i el seu entorn.

Considerem essencial la intervenció des de l'àmbit municipal per la proximitat al ciutadà. D'aquesta manera es pot crear una relació molt més estreta amb les famílies i amb tots aquells professionals que intervenen en l'entorn del xiquet: serveis socials, sanitat, educació...

Es tracta d'un servei d'atenció primària de caràcter comunitari, a través del qual pretenem ajudar a generar entorns favorables al desenvolupament.

ELS OBJECTIUS DE L'ADI SÓN:

-Proporcionar recursos que ajuden a generar entorns beneficiosos per al desenvolupament dels xiquets des d'edats primerenques, que contribuïsquen a augmentar la qualitat de vida de pares i fills/es i a prevenir possibles problemes que puguen sorgir de dificultats de criança.

Els mitjans utilitzats solen ser: xarrades, tertúlies, tallers i altres activitats de formació adreçades a pares/mares i professionals.

Proporcionem, així mateix, atenció individualitzada tant a famílies com a aquells professionals que ho sol·liciten.

- Ampliar la detecció primerenca de xiquets i xiquetes que puguen presentar alguna dificultat, o que presenten factors de risc i desajustos en el seu desenvolupament, a fi de poder proporcionar una adequada intervenció professional que ajude a incrementar les seues possibilitats de desenvolupament.

QUÈ ACONSEGUIM AMB AQUEST SERVEI?

 Donar suport als pares/mares en la criança. Prevenir l'aparició de determinades patologies i/o dificultats. Promoure la cultura d'una educació familiar que resulte beneficiosa des d'edats primerenques i que contribuïsca a augmentar la qualitat de vida de pares/mares i fills/es. Proporcionar als pares/mares i als adults/es de l'entorn dels xiquets eines perquè puguen dotar els seus fills/es dels elements necessaris per a augmentar els seus recursos emocionals i intel·lectuals.

 Ampliar la detecció primerenca de xiquets/es que puguen presentar algun tipus de dificultat o patologia, així com factors de risc.

Realitzar la corresponent valoració diagnòstica, seguiment del desenvolupament i orientació psicopedagògica d'aquells xiquets que presenten alguna dificultat o factors de risc.

  Preveure les necessitats educatives especials per tal de sol·licitar els recursos necessaris. Procurar que els xiquets visquen en les més adequades condicions possibles i adquirisquen el millor nivell emocional, motriu, cognitiu, lingüístic i social dins de les seues possibilitats. Proporcionar una adequada intervenció professional a l'infant i a la seua família al més aviat possible.