ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA A FAMILIES DE XIQUETES I XIQUETS MENUTS

S'atén a totes aquelles famílies de xiquetes i xiquets menuts que ho sol · liciten. Ens consulten per dificultats poden estar presents en qualsevol família com ara: retard en l'adquisició del llenguatge, disfluencies, comportament (rabietes, desobediències ...)xiquets que no dormen (nens que dormen malament o es desperten moltes vegades per les nits) preocupació per l'alimentació (nens que vomiten el que mengen, que fan de l'hora del menjar una baralla ...) etc.

Considerem que gran part dels problemes d'aquestes característiques es minimitzen o eliminen en cas d'intervenció primerenca, i que poden derivar en patologies de més difícil solució si no hi ha intervenció professional.

S'ha constatat una millora o eliminació del problema en aquells casos en què se'ns ha consultat per alguna problemàtica habitual en nens sans.

AVALUACIÓ , VALORACIÓ DIAGNÒSTICA I SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT INFANTIL

Des de l' ADI es realitzen estudis del desenvolupament infantil amb el màxim rigor professional possible per tal de poder realitzar valoracions diagnòstiques i atendre els xiquets el més aviat possible per aconseguir majors beneficis.

Es realitzen estudis del desenvolupament i valoracions diagnóstiques de diverses patologies com ara: trastorns del llenguatge, trastorns del desenvolupament, deficits intel.lectuals, dificultats atencionals....i se fa seguiment de xiquetes i xiquets amb factors de risc biològic o social.

Es constata que la intervenció primerenca propicia una millor evolució.

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

La finalitat de realitzar els estudis del desenvolupament té com a objectiu ajudar al xiquet en el seu desenvolupament, intentant generar entorns familiars i escolars que li siguin beneficiosos. Per a això se fa atenció psicopedagògica i s'atèn individualment a les famílies, realitzant un acompanyament professional durant tot el període de 0 a 3 anys fins a la seva escolarització.

ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS PREVENTIVO-EDUCATIVES COMUNITARIES

Pel que fa a l'organització d'activitats de caràcter preventiu i educatiu, és una de les prestacions que creiem que més està beneficiant als nens. D'una banda les activitats dirigides a famílies resulten beneficioses ja que hi sorgeixen tot tipus de dubtes de caràcter psicopedagògic. Pretenem dotar als adults de l'entorn dels xiquets de recursos que ajuden a interactuar amb ells de manera que millore el seu desenvolupament. Els familiars se senten acompanyats profesionalment i es prevenen moltes dificultats.