4 i 5 de maig. Quasi 200 professionals han participat en les VI Jornades sobre trastorns del neurodesenvolupament

  VI JORNADES D'ATENCIÓ AL DESENVOLUPAMENT INFANTIL

 TRASTORNS DEL NEURODESENVOLU-PAMENT I ATENCIÓ PRIMERENCA  

Divendres dia 4 de maig  

TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT I DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL EN LA PRIMERA INFÀNCIA

15.15 Recepció i entrega de material.

15.30 Inauguració de les Jornades a càrrec de Maria José Safont, alcaldessa de Borriana; Carmen Fenollosa, directora territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i Maria Josep Palmer, cap de servei de la Direcció Territorial d'Educació i Política Lingüística.

16.00 Trastorns del neurodesenvolupament. Jorge Pantoja

17.00 Col·loqui.

17.15 Descans.

17.45 Taula redona. Trastorns de l'espectre autista. Diagnòstic diferencial en atenció primerenca. Rosa Ana Clemente Inmaculada Baixauli

ABORDATGE TERAPÈUTIC DELS TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT EN LA PRIMERA INFÀNCIA

19.00 Riscos de les pseudoteràpies en atenció primerenca. Amanda Meliá de Alba

20.30 Col·loqui.

21.00 Tancament de la jornada.  

Dissabte dia 5 de maig  

9.30 La comunicació diagnòstica: inici d'un abordatge terapèutic de qualitat. Yolanda Montoro, Darío Rico

10.30 Resposta educativa a l'alumnat amb TEA en el context escolar. Maria Josep Palmer

11.30 Descans.

12.00 Taula redona. Presenta i modera Darío Rico. Recursos i acompanyament a xiquetes i xiquets amb trastorns del neurodesenvolupament i les seues famílies. Maria Josep Palmer Blanca Carreras Mercedes Ferrer Darío Rico Yolanda Montoro 13.15 Col·loqui.

13.30 Conclusions de les Jornades a càrrec de Darío Rico.

13.45 Clausura de les Jornades a càrrec de l’alcaldessa, Maria José Safont, i d’un representant de la Conselleria de Sanitat.  

14.00 DINAR DE TREBALL. Experiències pràctiques en els diferents àmbits d'intervenció.  

 RELACIÓ DE PONENTS I MODERADORS   Baixauli, Inmaculada. Logopeda. Directora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la UCV. Membre de l'equip de la Unitat d'Autisme. Carreras, Blanca. Cap de la Secció de Persones amb Diversitat Funcional de la Direcció territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives de CAstelló. Clemente, Rosa Ana. Catedràtica del Departament de Psicologia Evolutiva, Educació, Social i Metodologia de l’UJI. Ferrer, Mercedes. Psicòloga clínica USMI del Departament de Salut de la Plana. Meliá de Alba, Amanda. Doctora en psicologia, especialista en trastorns del neurodesenvolupament i psicologia evolutiva. Montoro, Yolanda. Psicopedagoga del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca de la Universitat de València (CUDAP). Palmer, Maria Josep. Cap de servei de la Direcció Territorial d'Educació i Política Lingüística. Pantoja, Jorge. Cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de la Plana. Rico, Darío. Coordinador del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca de la Universitat de València (CUDAP).  

ORGANITZACIÓ   Ajuntament de Borriana. Regidoria d'Educació. Puig, Lina. Pedagoga i logopeda. Especialista en atenció primerenca. Ajuntament de Borriana (ADI). Vicent, Ana. Psicòloga i logopeda. Especialista en atenció primerenca. Ajuntament de Borriana (ADI).

 

Colabora

  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Departament de Salut de la Plana