Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys i les seues families, poden beneficiar-se de les prestacions de l'ADI. Per això es realitza una presentació d'aquest servei a les families de xiquets menuts inscrites al Jardí artistic del CMA i s convida als assistents a participar en les activitats  programades durant el curs

26 setembre.

Xarrada: La comunicació en els primers moments: Entendre el Plor Avuí

Tindrà lloc una nova xarrada impartida per les professionals de l’ADI, adreçada a futurs pares i mares al Centre de Salut I. Carretera de Nules.   

Periòdicament es realitzen xerrades als Centres de salut amb els futurs pares/mares.

En aquestes es reflexiona sobre temes relacionats amb l’educació, el vincle afectiu, la importància d’un bon desenvolupament emocional com a factor preventiu i s’informa els pares i mares de les prestacions i activitats que es programen des del Servei Municipal d’Atenció al Desenvolupament Infantil.

  A càrrec de Lina Puig i Ana Vicent (pedagoga i psicòloga de l’ADI)  

  Lloc : Centre de Salut 1  

  Hora: 9'30

S’INICIEN LES RONDES DE REUNIONS ENTRE LES FUNCIONARIES DE L’ADI I ELS PROFESSIONALS DELS CENTRES ESCOLARS.

Com cada curs a l'hora d'ara, s'han iniciat ja els contactes per tal de comenzar  les rondes de reunions que es duran a terme durant els mesos de Juny i setembre entre les funcionàries del servei d'Atenció al desenvolupament Infantil, els orientadors  i membres dels Equips educatius dels diferents centres escolars.

  Estes reunions s'inicien durant el mes de Juny, ja que és quan ixen les llistes de xiquets admesos en cada centre escolar. Se solen començar a mantindre estes reunions amb aquells centres en què l'orientador (SPE) o psicopedagog té continuïtat, finalitzan-se les mateixes al mes de Setembre.   Aquestes reunions tenen per objectiu informar de la intervenció realitzada per l’ADI respecte als xiquets que s’escolaritzaran el proper curs: avaluacions realitzades, observacions, tractament aplicat, ajudes tramitades, etc, amb la finalitat que se‘ls puga continuar donant suport professional i se continue recolzant a la  familia.  

  Es pretén que hi haja una continuïtat respecte a l’atenció rebuda per les famílies i els xiquets des de l’ADI, quan aquests comencen la seua escolaritat, i que es puga continuar ajudant respecte al desenvolupament dels xiquets als centres escolars.   S'anirà contactant amb cada un dels Centres a fi de concertar les dates de les diferents reunions de coordinació.

 

El pròxim  13 de juny a les 9.30 hores tindrà lloc una nova xarrada impartida per les professionals de l’ADI, adreçada a futurs pares i mares al Centre de Salut I. Carretera de Nules.
Periòdicament es realitzen xerrades als Centres de salut amb els futurs pares/mares.
En aquestes es reflexiona sobre temes relacionats amb l’educació, el vincle afectiu, la importància d’un bon desenvolupament emocional com a factor preventiu i s’informa els pares i mares de les prestacions i activitats que es programen des del Servei Municipal d’Atenció al Desenvolupament Infantil.
A càrrec de Lina Puig i Ana Vicent (pedagoga i psicòloga de l’ADI)

 

      ACTIVITAT  PER A XIQUETES I XIQUETS DE 2 ANYS  

Arts en la Infància és una activitat programada conjuntament per la Regidoria d'Educació (ADI) Servei d'atenció al desenvolupament Infantil de 0 a 3 anys) i la Regidoria de Cultura (Jardí Artístic del Centre Municipal de les Arts).

Aquesta activitat tindrá lloc els dies 23 i 24 de Maig.

S'han oferit visites concertades als centres concertats i públics i a les escoles Infantils autoritzades de la població.   La resposta ha sigut molt positiva i el profesorat i els equips directius han fet tot el posible per que l’alumnat puguera gaudir d’aquesta activitat,  malgrat l’esforç que suposa traslladar-se amb  criaturas de os anys .

Els dos dies hi  haurà un torn a les 9 i un altre a les 10;15

Amb aquesta iniciativa es pretén que la infància entre en contacte amb el món de les arts des de molt menuts.   Està comprovat que el contacte amb les arts influeix favorablement en l'increment del benestar social, emocional i cognitiu.  

  Agrair la col·laboració desinteresda de part d’alguns  membres del cor Carnevale de Borriana i l’entusiasme del professorat i dels Equips directius per a apropar l’art al mòn de la Infància .  

  ARTS EN LA INFÀNCIA    

ACTIVITAT  PER A XIQUETES I XIQUETS DE 2 ANYS  

Arts en la Infància és una activitat programada conjuntament per la Regidoria d'Educació (ADI) Servei d'atenció al desenvolupament Infantil de 0 a 3 anys) i la Regidoria de Cultura (Jardí Artístic del Centre Municipal de les Arts). Aquesta activitat tindrá lloc els dies 23 i 24 de Maig.

S'han oferit visites concertades als centres concertats i públics i a les escoles Infantils autoritzades de la població. La resposta ha sigut molt positiva i el profesorat i els equips directius han fet tot el posible per que l’alumnat puguera gaudir d’aquesta activitat,  malgrat l’esforç que suposa traslladar-se amb  criaturas de dos anys.

Els dos dies hi  haurà un torn a les 9 i un altre a les 10;15

Amb aquesta iniciativa es pretén que la infància entre en contacte amb el món de les arts des de molt menuts. Està comprovat que el contacte amb les arts influeix favorablement en l'increment del benestar , emocional, cognitiu i social.     Agrair la col·laboració desinteresda pert  part de alguns  membres del cor Carnevale de Borriana i l’entusiasme del professorat i dels Equips directius per  apropar l’art al mòn de la Infància .  

  VI JORNADES D'ATENCIÓ AL DESENVOLUPAMENT INFANTIL

 TRASTORNS DEL NEURODESENVOLU-PAMENT I ATENCIÓ PRIMERENCA  

Divendres dia 4 de maig  

TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT I DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL EN LA PRIMERA INFÀNCIA

15.15 Recepció i entrega de material.

15.30 Inauguració de les Jornades a càrrec de Maria José Safont, alcaldessa de Borriana; Carmen Fenollosa, directora territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i Maria Josep Palmer, cap de servei de la Direcció Territorial d'Educació i Política Lingüística.

16.00 Trastorns del neurodesenvolupament. Jorge Pantoja

17.00 Col·loqui.

17.15 Descans.

17.45 Taula redona. Trastorns de l'espectre autista. Diagnòstic diferencial en atenció primerenca. Rosa Ana Clemente Inmaculada Baixauli

ABORDATGE TERAPÈUTIC DELS TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT EN LA PRIMERA INFÀNCIA

19.00 Riscos de les pseudoteràpies en atenció primerenca. Amanda Meliá de Alba

20.30 Col·loqui.

21.00 Tancament de la jornada.  

Dissabte dia 5 de maig  

9.30 La comunicació diagnòstica: inici d'un abordatge terapèutic de qualitat. Yolanda Montoro, Darío Rico

10.30 Resposta educativa a l'alumnat amb TEA en el context escolar. Maria Josep Palmer

11.30 Descans.

12.00 Taula redona. Presenta i modera Darío Rico. Recursos i acompanyament a xiquetes i xiquets amb trastorns del neurodesenvolupament i les seues famílies. Maria Josep Palmer Blanca Carreras Mercedes Ferrer Darío Rico Yolanda Montoro 13.15 Col·loqui.

13.30 Conclusions de les Jornades a càrrec de Darío Rico.

13.45 Clausura de les Jornades a càrrec de l’alcaldessa, Maria José Safont, i d’un representant de la Conselleria de Sanitat.  

14.00 DINAR DE TREBALL. Experiències pràctiques en els diferents àmbits d'intervenció.  

 RELACIÓ DE PONENTS I MODERADORS   Baixauli, Inmaculada. Logopeda. Directora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la UCV. Membre de l'equip de la Unitat d'Autisme. Carreras, Blanca. Cap de la Secció de Persones amb Diversitat Funcional de la Direcció territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives de CAstelló. Clemente, Rosa Ana. Catedràtica del Departament de Psicologia Evolutiva, Educació, Social i Metodologia de l’UJI. Ferrer, Mercedes. Psicòloga clínica USMI del Departament de Salut de la Plana. Meliá de Alba, Amanda. Doctora en psicologia, especialista en trastorns del neurodesenvolupament i psicologia evolutiva. Montoro, Yolanda. Psicopedagoga del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca de la Universitat de València (CUDAP). Palmer, Maria Josep. Cap de servei de la Direcció Territorial d'Educació i Política Lingüística. Pantoja, Jorge. Cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de la Plana. Rico, Darío. Coordinador del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca de la Universitat de València (CUDAP).  

ORGANITZACIÓ   Ajuntament de Borriana. Regidoria d'Educació. Puig, Lina. Pedagoga i logopeda. Especialista en atenció primerenca. Ajuntament de Borriana (ADI). Vicent, Ana. Psicòloga i logopeda. Especialista en atenció primerenca. Ajuntament de Borriana (ADI).

 

Colabora

  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Departament de Salut de la Plana

       

 

Dia:  18 abril Hora: 9.30 h Lloc: Centre de salut de l’Avinguda de Nules, s/n.     Ponents Ana Vicent i Lina Puig Funcionaries de l’ADI

 

Subcategorías